Owocowka online dating

by  |  12-Aug-2017 17:11

owocowka online dating-19

1) tuczny, tlusty, opasly; 2) w wyra- zach z IoÄonyeh: breimoftigeä ©d&iff okret o trzech masztach. -e§, mastyk m., ^ywica mastykowa, »bäume, mastykowiec m., lenlyszek m.

=Je§,^if, »Jen, w61 tuczny, karmny, spasny; (przenosnie:) czlowiek t Justy jak wieprz.

nie do wypowiedzenia, nie do wyrazenia; — unglüd Elid^ nieskonczenie nieszczesliwy ; 3) nieznany, obskurny.

l) bez- imieuny, bez nazwiska; 2) niepodobny do wyrazenia, do opisania, niewypowiedziany ; =fer ©C^merj bol niewypowie- dziany; :feä Slenb ostateczna, najstraszniejsza nedza; adv.

r*"BQR I Presented to the LIBRARY ofthe UNIVERSITY OF TORONTO by DR.

Community Discussion